Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Landen: Nederland

Er zijn 259 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund
- Adviescollege Besteding Vierde Tranche
- Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
- Afdeling Bewindvoering van de Administratie der Generale Thesaurie
- Afdeling Economische en Sociale Zaken van het ministerie van Financiën
- Afdeling Gravendienst van het ministerie van Oorlog
- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen (en voorgangers) van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer (ministerie van Financiën)
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afdeling Vaartuigen
- Afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken
- Afdeling ‘War Material’ van het Militair Commissariaat Rechtsherstel (M.C.R.H.)
- Afwikkelingsbureau Concentratiekampen
- Agentschap van het ministerie van Financiën
- Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering
- Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn
- Arbeitseinsatzlager "Erika"
- Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V.
- Bannier, P.J.
- Bastiaans, Jan
- Beauftragte für die Niederländische Bank
- Begeleidingscommissie Bureau Herkomst Gezocht (Commissie-Ekkart)
- Begeleidingscommissie onderzoek Financiële Tegoeden Wereldoorlog II in Nederland
- Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden
- Beheerder/liquidateur van de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte en de Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager
- Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort
- Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
- Bevolkingsregister Amsterdam
- Boellaard, W.A.H.C.
- Bregstein, Marcel Henri
- Buitengewone Pensioenraad
- Bureau Bestrijding Vermogensvlucht
- Bureau en Rijksbureau voor Generatoren en Tankgas
- Bureau Ex-Politieke Gevangenen van de Stichting 1940-1945
- Bureau Herkomst Gezocht
- Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO)
- Bureau Informatie en Opsporing van Nederlanders in Duitsland
- Bureau Nederlanders in het buitenland
- Bureau Oorlogsbuit van het ministerie van Financiën
- Bureau Oorlogsschade Binnenvaartschepen
- Bureau Repatriëring Krijgsgevangenen
- Bureau Terugvoering Vaartuigen
- Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en Verzorging van Oorlogsslachtofferszaken
- Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het ministerie van Financiën
- Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Centraal Bureau voor Effectenregistratie van de Vereniging voor de Effectenhandel
- Centraal Indeelingsbureau Koninklijke Landmacht
- Centraal Informatie- en Correspondentiebureau van het Centraal Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis in Bevrijd Gebied
- Centraal Joods Overleg Externe Belangen
- Centraal Registratiebureau
- Centraal Registratiebureau voor Joden
- Centraal Rijksbureau
- Centrale Vermogens Opsporingsdienst
- College van Vertrouwensmannen
- Comité Nederland helpt Indië
- Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland
- Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen
- Commissariaat voor Indische Zaken
- Commissariaat voor Oorlogsschade
- Commissie Achterstallige Betalingen
- Commissie Duplicaat Effecten
- Commissie Hondelink
- Commissie Rechtsherstel Homoseksuelen Tweede Wereldoorlog
- Commissie tot Bescherming der Aanspraken van Gedepossedeerden
- Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten
- Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers
- Commissie van Onderzoek Liro Archieven
- Commissie voor het herstel van het rechtsverkeer na afloop van de vijandelijke bezetting van Nederland en Nederlandsch-Indië
- Commissie voor Oorlogspleegkinderen
- Consulaten van Haifa en Jeruzalem
- Contactgroep Tegoeden WOII
- Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
- De Nederlandsche Bank
- Departementale Projectgroep Tegoeden WOII (1940-1945)
- Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft (AG), Zweigniederlassung Den Haag
- Devisenschutzkommando Niederlande
- Dienst Identificatie en Berging
- Dienst voor speciale hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
- Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen van het ministerie van Financiën
- Directie van Handel en Nijverheid
- Directie van het Grootboek voor de Wederopbouw
- Directie Verre Oosten te Batavia van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Eggens, Jannes
- Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
- Federatie van ex-Illegale Werkers in Indië
- Federatie van Organisaties van Oud-Illegale Werkers
- Fiat Commissie ex artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschade
- Fonds Nabestaanden Ondergrondse Strijders
- Gedelegeerde in Nederland van de Raad voor het Rechtsherstel in Indonesië
- Gemeente Westerbork
- Gemeentebestuur Leusden
- Gemeentelijk Inlichtingenbureau voor Joden te Westerbork
- Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst Den Haag
- Gemeentepolitie Vught
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager (in den besetzten Niederländischen Gebieten)
- Gewestelijke Arbeidsbureaus
- Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
- Handelstrust West
- Hiemstra-Timmenga, A.
- Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
- Indisch Platform
- Informatie Werk van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente te Utrecht
- Informatiebureau Nederlands Volksherstel van de Stichting Volksherstel Amsterdam
- Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
- Inlichtingenbureau ex-Politieke Gevangenen van de Plaatselijke Advies Raad der Illegaliteit
- Inlichtingenbureau van het Militair Gezag te kamp Westerbork
- Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart
- Inspectie voor de Repatrieeringswerkzaamheden te Amsterdam
- International Tracing Service
- Jewish Committee for Relief Abroad
- Joodsche Raad voor Amsterdam
- Joodse Commissie voor Herstel
- Joodse Coördinatie Commissie
- Joodse Ontvangst Commissie
- Judendurchgangslager Westerbork
- Judenreferat IV B4
- Kabinet der Koningin
- Konzentrationslager Herzogenbusch
- Landelijke Hypotheekbank
- Lanschot, W.Ch.J.M. van
- Le-Ezrath ha-Jeled
- Lippmann, Rosenthal & Co., Sarphatistraat (Liro)
- Liquidatie van Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt
- Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat
- Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel
- Militair Gezag
- Ministerie van Algemene Zaken
- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Koloniën
- Ministerie van Oorlog
- Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk
- N.V./ B.V Belegging- en Garantiemaatschappij voor Duplicaten van Buitenlandse Effecten (BELGA)
- Nationaal Steun Fonds
- Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
- Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Informatiedienst Arbeiders Duitsland
- Nederlandse ontvangstcentra krijgsgevangenen
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Nederlandse Rode Kruis
- Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps
- Nederlandse Vereniging van Banken
- Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd
- Nederlandse Vereniging van Pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog "The Escape"
- Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen
- Niederländische Grundstückverwaltung
- Nieuw Israëlitisch Weekblad
- Ontvangstcentrum Eindhoven
- Ontvangstcentrum Glanerbrug
- Ontvangstcentrum Nieuwe Schans
- Oorlogsgravenstichting
- Opsporingsbureau Joodsche Personen te Amsterdam
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort
- Polizeiliches Durchgangslager Schoorl
- Poole, Jacob (Jaap) le
- Proefonderzoek Herkomst Gezocht
- Puttkammer, Erich August Paul
- Raad Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers
- Raad voor het Rechtsherstel
- Regeringscommissaris voor de Liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront
- Repatrieringsdienst Indië
- Rijks-Textielbureau
- Rijksarbeidsbureau
- Rijksbureau voor Aardolieproducten
- Rijksbureau voor Bouwmaterialen
- Rijksbureau voor Chemische Producten
- Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door de Handel
- Rijksbureau voor Diamant
- Rijksbureau voor Genees- en verbandmiddelen
- Rijksbureau voor Hout
- Rijksbureau voor Huiden en Leder
- Rijksbureau voor IJzer en Staal
- Rijksbureau voor Keramische Producten
- Rijksbureau voor Metalenverwerkende Industrie
- Rijksbureau voor Nonferro Metalen 1940-1945
- Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen
- Rijksbureau voor Papier
- Rijksbureau voor Rubber
- Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten
- Rijksbureau voor Teerproducten
- Rijksbureau voor Textiel
- Rijksbureau voor Wol en Lompen
- Rosenbaum, Martin
- Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte
- Sectie IIE (Sectie Oorlogsbuit) van het Militair Gezag
- Sectie IV (Restitutie- en Reparatiezaken) van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Bonn (Duitsland)
- Stichting "Kinderen van de Oorlog" voor Onderlinge en Maatschappelijke Begeleiding en Integratie
- Stichting 1940-1945
- Stichting 3Hoek Humanitaire Heilzame Hulp Oorlogsgetroffenen en kinderen
- Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid
- Stichting Beheer, Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Stichting Bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen
- Stichting Burgeroorlogsgetroffenen
- Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen
- Stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
- Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
- Stichting Centrum '45
- Stichting Cogis
- Stichting Collectieve Maror-gelden Israël
- Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland
- Stichting Genootschap Engelandvaarders
- Stichting Het Gebaar
- Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen
- Stichting ICODO
- Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Maror-gelden
- Stichting Jokos
- Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Maror-gelden Overheid
- Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
- Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
- Stichting Nederlands Auschwitz Comité
- Stichting Nederlands Dachau Comité
- Stichting Nederlands Kunstbezit
- Stichting Nederlands Volksherstel
- Stichting Nederlandse Ereschulden
- Stichting Nederlandse Vriendenkring Sachsenhausen (Oud Gevangenen KZ)
- Stichting Nu of Nooit
- Stichting Pelita
- Stichting Pleziervaartuigen
- Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma
- Stichting Sieraden-Comité
- Stichting Sinai-Centrum
- Stichting Teruggevoerde Diamant
- Stichting tot Opeising van Militaire Inkomsten van Krijgsgevangenen 1942-1945
- Stichting Vriendenkring Neuengamme
- Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
- Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden
- Tielens, F.H.A.H.
- Tijdelijk Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
- Uitkeringsraad
- United Nations Relief and Rehabilitation Administration
- Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging Friesland 1940-1945
- Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945
- Vereniging van Nederlandse Allied Aircrew Helpers
- Vereniging Verenigd Verzet 1940-1945
- Vereniging voor de Effectenhandel
- Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt
- Vertegenwoordiging van de Internationale Vluchtelingen Organisatie in Nederland
- Vos de Wael, A.F.X.E.J.
- Waarborgfonds Rechtsherstel
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
- Werkgroep-Van Heemskerck
- Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog
- Wijnbergen, S.
- Zentralstelle für jüdische Auswanderung
verantwoording
colofon