Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën

Oprichtingsdatum
16 februari 1951

Archief van de Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën

verantwoording
colofon