[Plaatje niet gevonden]
Reeds 80.000 aanvragen om smartengeld verzonden

[Plaatje niet gevonden]
Circulaire van het Centaal Afwikkelingsbureau Duitse Schade Uitkeringen aangaande betaling voorschot op uitkeringen aan nazi-vervolgden

[Plaatje niet gevonden]
Postcheque uitkering nazi-slachtoffers door Centraal Bureau Duitse schade-uitkeringen

Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen

Naamsafkorting
Cadsu, CADSU, C.A.D.S.U.
Oprichtingsdatum
1959
Opheffingsdatum
1966

Archief van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen

Archief van de Commissie van Bijstand

verantwoording
colofon