Vermogensrechtsherstel

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland op grote schaal roof van kapitaal, onroerend goed, vermogenswaarden en goederen plaats. Na de bevrijding zag de Nederlandse overheid zich tot taak gesteld uitvoering te geven aan het vermogensrechtsherstel. Op welke wijze roof en vervolgens herstel in eigendom plaatsvond, wordt belicht aan de hand van de volgende typen bezit:

  • Bedrijven
  • Niet-commerciële verenigingen en stichtingen
  • Geld
  • Effecten
  • Verzekeringen
  • Onroerende goederen en hypotheken
  • Huisraad
  • Kunst en cultuurgoederen
  • Diamanten
  • Vaartuigen
verantwoording
colofon