[Plaatje niet gevonden]
Bonn wijst joodse claims toe voor tachtig procent

[Plaatje niet gevonden]
Bonafide zakenman vraagt ter leen f 6000,-, onderpand goedgekeurde Jokos-uitkering

[Plaatje niet gevonden]
De Duitse bondswet op restitutie d.d. 19 juli 1957: Bundesrückerstattungsgesetz-Brüg

Stichting Jokos

Naamsvariant
Stichting Joodse Kerkgenootschappen en Sociale Organisaties in Nederland voor Schadevergoedingsaangelegenheden
Naamsafkorting
Jokos, J.o.k.o.s.
Oprichtingsdatum
19 februari 1958

Archief van de Stichting Jokos

verantwoording
colofon