Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers

Naamsafkorting
DVVB, D.V.V.B.
Oprichtingsdatum
1956
Opheffingsdatum
2004

Archief van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen

verantwoording
colofon