Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen

Naamsvariant
Werk- en Adviescollege immateriële hulpverlening aan verzetsdeelnemers en door de bezetters vervolgden wegens ras, geloof of wereldbeschouwing, alsmede aan hen die ten gevolge van bombardementen, ordemaatregelen, tewerkstelling en dergelijke schade aan hun gezondheid hebben opgelopen
Naamsafkorting
WAC, W.A.C.
Oprichtingsdatum
1975
Opheffingsdatum
juni 1978

Archief van het Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen

verantwoording
colofon