[Plaatje niet gevonden]
Tijdens de oorlog gehouden veiling van geconfisqueerd joods bezit, in opdracht van de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte

Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte

Naamsafkorting
SfH
Oprichtingsdatum
27 november 1940
Opheffingsdatum
1961

Archief van de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte

verantwoording
colofon