Ministerie van Sociale Zaken

Naamsafkorting
Ministerie van SoZa
Oprichtingsdatum
12 juni 1933

Archief van het departement van Sociale Zaken te Londen (Londens archief)

verantwoording
colofon