[Plaatje niet gevonden]
Vragenlijst over vermogen voor "vereenigingen van personen zonder economisch doel"

[Plaatje niet gevonden]
Aanmeldingsplicht in het kader van verordening 145/1940 en 41/1941 was ook voor commissies en comités van toepassing

[Plaatje niet gevonden]
Het vermogen der vrijmetselaarsloges: voor doeleinden van algemeen nut in beslag genomen

Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen

Naamsafkorting
C.N.C.V.; CNCV
Oprichtingsdatum
26 september 1940
Opheffingsdatum
1961

Archief van de Commissaris voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen

Archief van de beheerders van het Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen

verantwoording
colofon