'Wiedergutmachung'

Danke schön!: spotprent waarin Nederland als bedelaar van Duitsland wordt voorgesteld ivm schadevergoedingsregeling

De West-Duitse overheid had in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een aantal wetten uitgevaardigd die oorlogsgetroffenen van het Nazi-regime het recht gaf op een tegemoetkoming voor geleden immateriële en materiële schade. Twee wetten waren voor Nederlandse getroffenen van groot belang: het Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung van 1956 (Bundesentschädigungsgesetz of BEG) en het Bundesrückerstattungsgesetz van 1958 (BRÜG). In de volksmond werden deze wetten wel de Wiedergutmachung-wetten genoemd. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis vervulden een belangrijke rol bij de verificatie van claims in het kader van deze wetten.

verantwoording
colofon