Verificatieonderzoek

Verificatie van de oorlogservaringen werd uitgevoerd ten behoeve van de staving van aanspraken van oorlogsgetroffenen tot schadevergoeding van de Duitse overheid en Duitse bedrijven. Tevens werden verificatiewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de vererving van nalatenschappen en in het kader van de Nederlandse pensioen- en uitkeringswetten en -regelingen. Dergelijke onderzoeken werden vaak uitgezet bij het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (het huidige NIOD), daar deze organisaties een groot aantal archieven beheren. Hun collecties stammen uit de oorlogstijd of zijn na de bevrijding ontstaan. Het bijzondere van deze archieven is, dat het archiefmateriaal gebruikt is voor, of ontstaan is bij, zowel het opsporen van vermiste personen àls het doen van verificatieonderzoek. Een oorlogsarchief kon bijvoorbeeld aan het licht brengen waar iemand naar toe was getransporteerd – wat belangrijke informatie was voor de opsporing van een vermiste – maar diende ook als bewijsmateriaal bij een claim tot schadevergoeding.

verantwoording
colofon