Europa

Honderdduizenden Nederlanders waren na de capitulatie van Duitsland verspreid over heel Europa. De Duitsers hadden joden en politieke tegenstanders naar concentratiekampen in het oosten van Europa gedeporteerd en ook waren Nederlanders gedwongen om in Duitsland te werken in de oorlogsindustrie. Een andere categorie repatrianten werd gevormd door de Nederlanders die hun land vrijwillig verlaten hadden om dienst te nemen in het Duitse leger. Al deze groepen mensen vormden samen met andere nationaliteiten een grote groep displaced persons die na de bevrijding niet zelfstandig naar huis kon, mocht of zelfs wilde, zoals sommige collaborateurs.

De Nederlandse regering in Londen wist dat er Nederlandse displaced persons waren, maar om hoeveel mensen het precies ging wist zij niet. Dat het om velen ging, besefte de regering maar al te goed.

Karolien Verbrugge

verantwoording
colofon