Repatriëring

Na de capitulatie van Duitsland waren vele Nederlanders als gevolg van de oorlogshandelingen verspreid over heel Europa. Het terugbrengen van deze displaced persons naar huis was geen eenvoudige taak. Nederland had bijna geen bewegingsvrijheid in andere landen; er waren weinig transportmiddelen beschikbaar en bovendien was de concurrentiestrijd tussen Nederlandse ministeries over de repatriëring ook niet bevorderlijk voor een spoedige terugkeer van de Nederlandse displaced persons.

Doordat de capitulatie van Japan een paar maanden later plaatsvond, kwam de repatriëring uit Nederlands-Indië pas veel later op gang. Als gevolg van de bersiap werden bovendien meer mensen naar Nederland gerepatrieerd dan oorspronkelijk de bedoeling was.

verantwoording
colofon