Opsporing vermisten

Nadat de repatriëring van de Nederlandse displaced persons over zijn hoogtepunt heen was, werd de opsporing van de Nederlanders die nog niet waren teruggekeerd belangrijker. De regering had het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis aangewezen als instantie die deze taak in tijden van oorlog zou moeten vervullen. Daarnaast waren er kleinere organisaties die zich ook inzetten voor de opsporing van vermiste Nederlanders. In de loop van de tijd bleek de versnippering van het opsporingswerk de opsporing niet ten goede te komen. Het ministerie van Sociale Zaken, waar de opsporing onder viel, besloot de opsporingswerkzaamheden te centraliseren bij het Informatiebureau.

verantwoording
colofon