Belangenbehartiging en zelforganisatie

Het aantal organisaties dat zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog voor oorlogsgetroffenen heeft ingezet is groot. Sommige organisaties zijn direct na de oorlog opgericht, terwijl andere van recenter datum zijn. De organisaties verschillen onderling sterk qua structuur, doelstelling en geografische oriëntatie. Ze zijn ruwweg te verdelen in zelfhulporganisaties en belangenbehartigingsorganisaties, al is er in de praktijk van een al te strikte onderverdeling vaak geen sprake.

verantwoording
colofon