Informatieverstrekking over personen

De informatieverstrekking over vermiste personen was een belangrijke taak van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Ook tijdens de oorlog had het Informatiebureau deze taak, maar door de oorlogssituatie kon het Informatiebureau zijn werkzaamheden slechts in geringe mate uitvoeren. Pas na de bevrijding kwamen er meer lijsten en andere gegevens beschikbaar en was het mogelijk om familieleden te informeren over het lot van hun vermiste verwanten.

In het najaar van 1945 kreeg het Informatiebureau pas de eerste berichten over voormalige burgergeïnterneerden en ex-krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië binnen. Ook uit Nederlands-Indië kwamen tijdens de oorlog weinig gegevens binnen bij het Informatiebureau over het lot van de mensen aldaar binnen.

verantwoording
colofon