Colofon

Onderzoek

Drs. Esther Balkestein – Rechtsherstel (NIOD)

Drs. Leon van Damme – Belangenbehartiging en zelforganisatie (NIOD)

Drs. Marielle Scherer – Rechtsherstel en sociale zorg (Huygens ING)

Drs. Karolien Verbrugge – Repatriëring, opsporing vermisten, verificatieonderzoek en informatieverstrekking over personen (Huygens ING)

Drs. Dineke de Visser – Wetgeving (NIOD)

 

Beeldresearch en beeldredactie

Drs. Lieke Janssen (NIOD)

Laura van Kessel – assistentie (NIOD)

Drs. Vibeke Kingma (NIOD)

 

Projectleiding

Drs. Annemieke van Bockxmeer (NIOD)

Dr. Ton Kappelhof (Huygens ING)

Drs. Ruben de Vos (NIOD)

 

Stuurgroep

Drs. Annemieke van Bockxmeer (NIOD)

Drs. Anne Helfrich, secretariaat (NIOD)

Dr. Ton Kappelhof (Huygens ING)

Prof.dr. Ida Nijenhuis (Huygens ING)

Dr. Elly Touwen-Bouwsma (NIOD)

Drs. Ruben de Vos (NIOD)

 

Ontwikkeling en design website

Dr. Jelle Gerbrandy (Gerbrandy Software)

Catia de Bacco (Espressione)

 

Medewerking

Dr. Gerard Aalders – advies (NIOD)

Dr. David Barnouw – presentatie en publiciteit (NIOD)

Bram van Dam – ICT (Huygens ING)

Dr. Rik Hoekstra – ICT – advies (Huygens ING)

Drs. Jeroen Kemperman – advies (NIOD)

Drs. Fred Reurs – copywriter (NIOD)

D.J. van Rhijn – ICT (Huygens ING)

Marlein Sopers – onderzoeksassistentie (Huygens ING)

Marja Timmermans-Hornsveld – onderzoeksassistentie (Huygens ING)

Drs. Hans de Vries – advies (NIOD)

verantwoording
colofon