Vereniging ter Behartiging der Belangen van Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945

Naamsvariant
Vereniging ter Behartiging der Belangen van Oorlogsslachtoffers
Naamsafkorting
VEBO; V.E.B.O.
Oprichtingsdatum
25 juni 1991
Opheffingsdatum
3 december 2003

Archief van de Vereniging ter behartiging der belangen van Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

verantwoording
colofon