Stichting tot Opeising van Militaire Inkomsten van Krijgsgevangenen 1942-1945

Naamsafkorting
Stichting OMINK
Oprichtingsdatum
september 1950

Archief van de Stichting OMINK

verantwoording
colofon