Commissie Achterstallige Betalingen

Naamsafkorting
CAB, C.A.B.
Oprichtingsdatum
4 december 1951
Opheffingsdatum
15 oktober 1953

Archief van de Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van de Adminstratie

Archief van het ministerie van Koloniën en opvolgers: dossierarchief

verantwoording
colofon