Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen (en voorgangers) van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer (ministerie van Financiën)

Naamsafkorting
IOR, I.O.R.
Oprichtingsdatum
1950
Opheffingsdatum
19 december 1957

Archief van de Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van de Administratie; Algemeen Beheer der Generale Thesaurie

verantwoording
colofon