Wetgeving

Direct na de oorlog waren er in Nederland tienduizenden burgers door de gevolgen van de oorlog hulpbehoevend geworden. Sommigen waren ziek geworden of invalide geraakt en konden daardoor niet meer werken, anderen waren hun kostwinnaar verloren. In de loop der jaren kwamen er verschillende wetten en regelingen bij om getroffenen van de Tweede Wereldoorlog te compenseren.

verantwoording
colofon