Archiefvormers bij het thema Sociale zorg

- Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund
- Adviescommissie bijzondere uitkeringen
- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afwikkelingsbureau Concentratiekampen
- Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering
- Bastiaans, Jan
- Bureau Bijzondere Jeugdzorg
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Comité Nederland helpt Indië
- Comité voor Israelitische Belangen
- Commissariaat voor Indische Zaken
- Commissie voor Oorlogspleegkinderen
- Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
- Dienst voor speciale hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
- Directie Verre Oosten te Batavia van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Federatie van ex-Illegale Werkers in Indië
- Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland
- Gezantschap te Zwitserland
- Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
- Hiemstra-Timmenga, A.
- Indisch Platform
- Le-Ezrath ha-Jeled
- Militair Gezag
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Koloniën
- Ministerie van Maatschappelijk Werk
- Nationaal Steun Fonds
- Nationale Hulpactie Roode Kruis
- Nederlandse Rode Kruis
- Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps
- Oorlogsgravenstichting
- Oost-Indische Kamer
- Prinses Margriet Fonds
- Stichting 1940-1945
- Stichting Burgeroorlogsgetroffenen
- Stichting Centrum '45
- Stichting Cogis
- Stichting Friesland 1940-1945
- Stichting Herstellingsoorden voor Oud-Illegale Werkers
- Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen
- Stichting ICODO
- Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Nederlands Volksherstel
- Stichting Pelita
- Stichting Sinai-Centrum
- Stichting Sneek 1940-1945
- Vertegenwoordiging van de Internationale Vluchtelingen Organisatie in Nederland
- Vos de Wael, A.F.X.E.J.
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
verantwoording
colofon