Namenlijst, uitgegeven door het CRBJ, met de namen van 20 kinderen waarvan achternaam onbekend is, 1945
Naamlijst, uitgegeven door het CRBJ, met de namen van 20 kinderen waarvan achternaam onbekend is