Toch pensioen voor joodse oorlogsslachtoffers. Motie Voogd in de kamer aangenomen