Het vermogen der vrijmetselaarsloges: voor doeleinden van algemeen nut in beslag genomen