Bank voor Nederlandschen Arbeid. Op 7 mei aanvang der werkzaamheden