Eisenhower, opperbevelhebber van SHAEF, bekijkt een kist met geroof zilver tijdens een bezoek aan de Merkers mijn
Eisenhower, opperbevelhebber van SHAEF, bekijkt een kist met geroofd zilver tijdens een bezoek aan de Merkers mijn