Eisenhower, opperbevelhebber van SHAEF, met koningin Wilhelmina bij een bezoek aan Nederland