Brief aan Pavinderij dat die moet worden opgeheven en dat bezittingen in beslag worden genomen
Brief betreffende opheffing padvinderij en inbeslagname bezittingen