Aan alle ontslagen gevangenen uit kamp Amersfoort. Oproep om zich te melden voor verzorging