Medewerkers van afwikkelingsbureau Kamp Vught
Medewerkers van Afwikkelingsbureau Kamp Vught, voorloper van Afwikkelingsbureau Concentratiekampen