Voormalig dwangarbeider wordt bij terugkomst innig omhelsd door twee kinderen