Een woord tot alle Joden, wien het lot van het Joodsche kind ter harte gaat. Nu wordt een daad gevraagd!
Een woord tot alle Joden, wien het lot van het Joodsche kind ter harte gaat. Nu wordt een daad gevraagd!

Formulier waarop joden te kennen konden geven als pleegouder te willen fungeren voor joodse oorlogswezen