Tijdens de oorlog gehouden veiling van geconfisqueerd joods bezit, in opdracht van de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte