'Zij deden hun plicht deel 2': over inbeslagname van Joods bezit