Opvarenden van de sleepboot Amsterdam bij hun terugkomst