Voorbeeld van een indexkaart in het bevolkingsregister Amsterdam van een niet teruggekeerde joodse Nederlander