Forumavond van VBV voor uitkeringsgerechtigden over problemen met de WUV