Uitkeringsgerechtigden van Stichting 1940-1945 in het buitenland moeten krantenkop opsturen om te bewijzen dat ze nog leven