Grafiek uit jaarverslag BPR over het aantal en de hoogte van uitbetaalde pensioenen aan invalide zeelieden-oorlogsslachtoffers over 1984/1984
Grafiek uit jaarverslag BPR over het aantal en de hoogte van uitbetaalde pensioenen aan invalide zeelieden-oorlogsslachtoffers over 1984/1984