Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de Indische Pensioenbond