Het werk van de ambulances (met geleende wagens van de UNRRA)

tekeningen over de repatriëring vanuit België uit het boekje 'Hoe een bekende Nederlansche repatrieerende pen-kunstenaar de werkzaamheden van de repatrieering (Ferwerda-organisatie) in België in beeld zag....'