Waarmee ze kwamen: met tónnen bagage

Tekeningen over de repatriëring van Nederlanders via België, uit het boekje 'Hoe een bekende Nederlandsche repatrieerende pen-kunstenaar de werkzaamheden van de repatrieering (Ferwerda-organisatie) in België in beeld zag....'