Een advertentie uit het NIW waarin erfgenamen opgeroepen worden zich te melden.