Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Doelgroep: Verzetsdeelnemers Nederland (Verzetsdeelnemers Nederland)

Er zijn 140 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescommissie bijzondere uitkeringen
- Adviescommissie Huyser
- Adviescommissie uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
- Adviesgroep protocollering medische causaliteitsbeoordeling
- Afdeling Bewindvoering van de Administratie der Generale Thesaurie
- Afdeling Gravendienst van het ministerie van Oorlog
- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afdeling Repatriëring en Opsporing van vermiste personen
- Afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken
- Afwikkelingsbureau Concentratiekampen
- Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
- Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn
- Ambassade in de Sovjet-Unie
- Ambassade in de Verenigde Staten van Amerika
- Arbeitseinsatzlager "Erika"
- Bastiaans, Jan
- Beauftragte für die Niederländische Bank
- Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort
- Boellaard, W.A.H.C.
- Buitengewone Pensioenraad
- Bureau Ex-Politieke Gevangenen van de Stichting 1940-1945
- Bureau Informatie en Opsporing van Nederlanders in Duitsland
- Bureau Militair Gezag
- Bureau Nederlanders in het buitenland
- Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en Verzorging van Oorlogsslachtofferszaken
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Centraal Informatie- en Correspondentiebureau van het Centraal Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis in Bevrijd Gebied
- Centrale Raad van Beroep
- Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland
- Commissariaat voor Oorlogsschade
- Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten
- Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten
- Commissie van Advies en Overleg inzake de opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd
- Commissie Van Dijke
- Commissie Van Namen
- Commissie van Vertegenwoordigers van het Deviezeninstituut
- Commissie voor het herstel van het rechtsverkeer na afloop van de vijandelijke bezetting van Nederland en Nederlandsch-Indië
- Commissies Beheersconflicten
- Consulaat te Lugano
- Dienst Identificatie en Berging
- Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade van het ministerie van Financiën
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Eggens, Jannes
- Federatie van Organisaties van Oud-Illegale Werkers
- Fiat Commissie ex artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschade
- Fonds Nabestaanden Ondergrondse Strijders
- Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland
- Gemeentebestuur Leusden
- Gemeentepolitie Vught
- Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Gezantschap in Polen
- Gezantschap in Zweden
- Gezantschap te Zwitserland
- Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
- Habets, W.C.H.
- Helden, W.L.M. van
- Hendrikx, Th. H.
- Hiemstra-Timmenga, A.
- Informatiebureau Nederlands Volksherstel van de Stichting Volksherstel Amsterdam
- Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
- Inlichtingenbureau ex-Politieke Gevangenen van de Plaatselijke Advies Raad der Illegaliteit
- Interdepartementale werkgroep rapport Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Interdepartementale werkgroep rapport Van Namen
- International Tracing Service
- Judendurchgangslager Westerbork
- Kabinet der Koningin
- Kontaktgroep Van der Heul
- Konzentrationslager Herzogenbusch
- Lanschot, W.Ch.J.M. van
- Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel
- Militair Gezag
- Ministerie van Algemene Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Maatschappelijk Werk
- Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk
- Missie Boon
- Missie tot Opsporing van vermiste Nederlandse Militairen en Agenten
- Missie Willems
- Muijzenberg-Willemse, Wijbrecht van den
- Nationaal Steun Fonds
- Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
- Nationale Hulpactie Roode Kruis
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Informatiedienst Arbeiders Duitsland
- Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn
- Nederlandse Missie tot Opsporing van Vermiste Personen uit de Bezettingstijd
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Nederlandse Rode Kruis
- Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps
- Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd
- Netherlands Tracing Mission te Arolsen
- Netherlands Tracing Mission te Bad Salzuflen
- Netherlands Tracing Mission te Berlijn
- Oorlogsgravenstichting
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort
- Polizeiliches Durchgangslager Schoorl
- Poole, Jacob (Jaap) le
- Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Raad voor het Rechtsherstel
- Schade Enquête Commissies
- Sectie IV (Restitutie- en Reparatiezaken) van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Bonn (Duitsland)
- Stichting 1940-1945
- Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen
- Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
- Stichting Centrum '45
- Stichting Cogis
- Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
- Stichting Friesland 1940-1945
- Stichting Herstellingsoorden voor Oud-Illegale Werkers
- Stichting het Deviezeninstituut
- Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen
- Stichting ICODO
- Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
- Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
- Stichting Nederlands Dachau Comité
- Stichting Nederlands Volksherstel
- Stichting Nederlandse Vriendenkring Sachsenhausen (Oud Gevangenen KZ)
- Stichting Oranjehotel
- Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945
- Stichting Sneek 1940-1945
- Stichting Vriendenkring Mauthausen
- Stichting Vriendenkring Neuengamme
- Stichting Vriendenkring van Oud-Dachauers
- Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
- Stichting Vrouwen Comite Dachau
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging Friesland 1940-1945
- Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945
- Vereniging van Lotgenoten uit het Gevangengenomen Verzet 1940-1945
- Vereniging van Oud-Buchenwalders
- Vereniging Verenigd Verzet 1940-1945
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
- Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog
verantwoording
colofon