Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Doelgroep: Vervolgingsslachtoffers Nederland (Joden)

Er zijn 154 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund
- Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
- Afdeling Bewindvoering van de Administratie der Generale Thesaurie
- Afwikkelingsbureau Concentratiekampen
- Agentschap van het ministerie van Financiën
- Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
- Ambassade in de Verenigde Staten van Amerika
- Arbeitseinsatzlager "Erika"
- Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V.
- Beauftragte für die Niederländische Bank
- Begeleidingscommissie Bureau Herkomst Gezocht (Commissie-Ekkart)
- Begeleidingscommissie onderzoek Financiële Tegoeden Wereldoorlog II in Nederland
- Beheerder/liquidateur van de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte en de Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager
- Bevolkingsregister Amsterdam
- Bregstein, Marcel Henri
- Bureau Bestrijding Vermogensvlucht
- Bureau en Rijksbureau voor Generatoren en Tankgas
- Bureau Herkomst Gezocht
- Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO)
- Bureau Oorlogsbuit van het ministerie van Financiën
- Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het ministerie van Financiën
- Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen
- Centraal Bureau voor Effectenregistratie van de Vereniging voor de Effectenhandel
- Centraal Joods Overleg Externe Belangen
- Centraal Registratiebureau voor Joden
- Centraal Rijksbureau
- Centrale Vermogens Opsporingsdienst
- College van Scheidslieden inzake uitkeringen aan nazi-vervolgden
- Comité voor Israelitische Belangen
- Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland
- Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen
- Commissie Duplicaat Effecten
- Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten
- Commissie tot Bescherming der Aanspraken van Gedepossedeerden
- Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten
- Commissie van advies inzake bijstand aan vervolgden
- Commissie van Advies inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging
- Commissie van Onderzoek Liro Archieven
- Commissie voor Oorlogspleegkinderen
- Consulaat te Lugano
- Consulaten van Haifa en Jeruzalem
- Contactgroep Tegoeden WOII
- De Nederlandsche Bank
- Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft (AG), Zweigniederlassung Den Haag
- Devisenschutzkommando Niederlande
- Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën
- Directie van Handel en Nijverheid
- Directies der Belastingen Rotterdam en Amsterdam
- Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
- Flesche, Alfred
- Gemeente Westerbork
- Gemeentelijk Inlichtingenbureau voor Joden te Westerbork
- Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager (in den besetzten Niederländischen Gebieten)
- Gezantschap te Zwitserland
- Handelstrust West
- Hiemstra-Timmenga, A.
- Informatie Werk van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente te Utrecht
- Informatiebureau Nederlands Volksherstel van de Stichting Volksherstel Amsterdam
- Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
- Inlichtingenbureau van het Militair Gezag te kamp Westerbork
- Jewish Committee for Relief Abroad
- JONAG, Vereniging voor de Joodse Na-Oorlogse Generatie
- Joodsche Coördinatie Commissie te Genève
- Joodsche Raad voor Amsterdam
- Joodse Commissie voor Herstel
- Joodse Coördinatie Commissie
- Joodse Ontvangst Commissie
- Judendurchgangslager Westerbork
- Judenreferat IV B4
- Konzentrationslager Herzogenbusch
- Kring van Nederlandsche Joden
- Landelijke Hypotheekbank
- Le-Ezrath ha-Jeled
- Lippmann, Rosenthal & Co., Sarphatistraat (Liro)
- Liquidatie van Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt
- Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat
- Mannheimer, Karl Friedrich
- N.V./ B.V Belegging- en Garantiemaatschappij voor Duplicaten van Buitenlandse Effecten (BELGA)
- Nationaal Steun Fonds
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Nederlandse Vereniging van Banken
- Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen
- Niederländische Grundstückverwaltung
- Nieuw Israëlitisch Weekblad
- Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.
- Opsporingsbureau Joodsche Personen te Amsterdam
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Polizeiliches Durchgangslager Schoorl
- Poole, Jacob (Jaap) le
- Proefonderzoek Herkomst Gezocht
- Puttkammer, Erich August Paul
- Raad van Advies inzake uitkeringen aan nazi-vervolgden
- Raad voor het Rechtsherstel
- Rijks-Textielbureau
- Rijksbureau voor Aardolieproducten
- Rijksbureau voor Bouwmaterialen
- Rijksbureau voor Chemische Producten
- Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door de Handel
- Rijksbureau voor Diamant
- Rijksbureau voor Genees- en verbandmiddelen
- Rijksbureau voor Hout
- Rijksbureau voor Huiden en Leder
- Rijksbureau voor IJzer en Staal
- Rijksbureau voor Keramische Producten
- Rijksbureau voor Metalen
- Rijksbureau voor Metalenverwerkende Industrie
- Rijksbureau voor Nonferro Metalen 1940-1945
- Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen
- Rijksbureau voor Papier
- Rijksbureau voor Rubber
- Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten
- Rijksbureau voor Teerproducten
- Rijksbureau voor Textiel
- Rijksbureau voor Wol en Lompen
- Rosenbaum, Martin
- Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte
- Schade Enquête Commissies
- Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid
- Stichting Beheer, Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Stichting Bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen
- Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen
- Stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
- Stichting Collectieve Maror-gelden Israël
- Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland
- Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen
- Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Maror-gelden
- Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa
- Stichting Jokos
- Stichting Joods Humanitair Fonds
- Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Maror-gelden Overheid
- Stichting Nederlands Auschwitz Comité
- Stichting Nederlands Dachau Comité
- Stichting Nederlands Kunstbezit
- Stichting Sieraden-Comité
- Stichting Sinai-Centrum
- Stichting Teruggevoerde Diamant
- Stichting Vriendenkring van Oud-Dachauers
- Stichting Vrouwen Comite Dachau
- Uitkeringsraad
- Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging 'Het Ondergedoken Kind'
- Vereniging Joodse OorlogsKinderen
- Vereniging voor de Effectenhandel
- Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt
- Waarborgfonds Rechtsherstel
- Zentralstelle für jüdische Auswanderung
verantwoording
colofon