Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Doelgroep: Tweede generatie (Tweede generatie algemeen)

Er zijn 28 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescommissie uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
- Adviesgroep protocollering medische causaliteitsbeoordeling
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Bussemaker, H.Th.
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Commissie van advies inzake bijstand aan vervolgden
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Gespreksgroep Na-oorlogse Generatie
- Interdepartementale werkgroep rapport Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Interdepartementale werkgroep rapport Van Namen
- Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Poole, Jacob (Jaap) le
- Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Stichting "Kinderen van de Oorlog" voor Onderlinge en Maatschappelijke Begeleiding en Integratie
- Stichting 1940-1945
- Stichting Belangenbehartiging Indische Na-Oorlogse Generatie
- Stichting Burgeroorlogsgetroffenen
- Stichting Centrum '45
- Stichting Cogis
- Stichting ICODO
- Stichting Nederlands Volksherstel
- Stichting Pelita
- Stichting Sinai-Centrum
- Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
verantwoording
colofon