Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Doelgroep: Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië (Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië algemeen)

Er zijn 99 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescommissie Huyser
- Adviescommissie uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
- Adviesgroep protocollering medische causaliteitsbeoordeling
- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen (en voorgangers) van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer (ministerie van Financiën)
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afdeling militaire personeelszaken van het ministerie van Koloniën
- Afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken
- Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
- Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering
- Bannier, P.J.
- Bastiaans, Jan
- Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden
- Bond Ex-Geinterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
- Bureau Nederlanders in het buitenland
- Bussemaker, H.Th.
- Centraal Bureau Gravendienst
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Centraal Contact- en Postbureau van de RAPWI op Java
- Centraal Evacuatie Bureau
- Centraal Informatie Bureau van het Nederlands-Indisch Rode Kruis
- Centrale Raad van Beroep
- Comité Civiele Vorderingen
- Comité Nederland helpt Indië
- Commissariaat voor Indische Zaken
- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
- Commissie tot Taxatie van Oorlogsschade
- Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers
- Commissie Van Dijke
- Commissie Van Namen
- Commissie voor Arbeidsaangelegenheden
- Commissie voor Oorlogspleegkinderen
- Contactgroep Tegoeden WOII
- Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
- Directie Verre Oosten te Batavia van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Federatie van ex-Illegale Werkers in Indië
- Gedelegeerde in Nederland van de Raad voor het Rechtsherstel in Indonesië
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Indisch Platform
- Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
- Interdepartementale werkgroep rapport Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Interdepartementale werkgroep rapport Van Namen
- Kabinet der Koningin
- Kantoor Displaced Persons
- Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
- London Committee of the Netherland Red Cross Society
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling pensioenen en wachtgelden
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Koloniën
- Ministerie van Maatschappelijk Werk
- Nationale Hulpactie Roode Kruis
- Nederlands-Indisch Rode Kruis
- Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden
- Nederlands commissariaat te Bandung
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Rode Kruis
- Netherlands War Graves Registration Japan
- Onderzoek 'Sporen van vernieling'
- Oorlogsgravenstichting
- Oost-Indische Kamer
- Opsporingsdienst Overledenen
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Poole, Jacob (Jaap) le
- Procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië
- Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Raad voor het Rechtsherstel in Nederlands-Indië
- Raad voor Oorlogsschade
- Repatrieringsdienst Indië
- Stichting 1940-1945
- Stichting 3Hoek Humanitaire Heilzame Hulp Oorlogsgetroffenen en kinderen
- Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
- Stichting Belangenbehartiging Indische Na-Oorlogse Generatie
- Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
- Stichting Centrale van Samenwerkende Indische Organisties
- Stichting Centrum '45
- Stichting Cogis
- Stichting Ex-Geïnterneerden en Nabestaanden Vrouwenkampen Midden Java 1942-1945
- Stichting Het Gebaar
- Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen
- Stichting ICODO
- Stichting Indische Pensioenbond
- Stichting Japanse Ereschulden
- Stichting Japanse Vrouwenkampen
- Stichting Nederlands Volksherstel
- Stichting Nu of Nooit
- Stichting Pelita
- Stichting Strafkamp Dampit
- Stichting tot Opeising van Militaire Inkomsten van Krijgsgevangenen 1942-1945
- Studiecommissie Materiële Oorlogsschade
- Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden
- Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties (Censio)
- Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
- Werkgroep-Van Heemskerck
verantwoording
colofon